අලි සබ්‍රිට දෙයියන්ගේ හාල් කැවිලා - ගලගොඩඅත්තේ ඥාණසාර හිමි - lankaenewsGossip

අලි සබ්‍රිට දෙයියන්ගේ හාල් කැවිලා - ගලගොඩඅත්තේ ඥාණසාර හිමි

අධිකරණ ඇමති අලි සබ්‍රී මහතා සම්බන්ධයෙන් පූජ්‍ය ගලගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමියන් අද මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් පලකලාNo comments

Powered by Blogger.