පාර්ලිමේන්තු සජීවී විකාශය - 17.11.2020 (Updating live) - lankaenewsGossip

පාර්ලිමේන්තු සජීවී විකාශය - 17.11.2020 (Updating live)

*අයවැය 2021 :- 2020 ජනවාරි මාසයේ ක්‍රියාත්මක කළ සරල බදු ක්‍රමය ඉදිරි වසර 5 තුළ නොවෙනස්ව පත්වා ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අයවැය ඉදිරිපත් කරමින් කියයි 

 බැංකු මූල්‍ය හා රක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර හැර භාණ්ඩ ආනයනය, නිෂ්පාදනය හා සේවා සැපයීම් සඳහා ව්‍යාපාර පිරිවැටුප මසකට රුපියල් මිලියන 25 කට වැඩි ව්‍යාපාරවලට අදාළ 8% වැට් බද්ද නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීමට  යෝජනා කරයි 

ජාතික ඉතිරි කිරිම් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නවා - අගමැති 

  සමෘද්ධිලාභීන් වෙනුවෙන් Samurdhi Life Saving ගිණුමක් අරඹනවා - අගමැති 

  දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාත්මක කළ ආර්ථික සේවා ගාස්තු, ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බද්ද වැනි බදුවලට අදාළ හිඟ බදු ගෙවන්නන්ගේ මූල්‍යමය හැකියාව පදනම් කර ගත් අවසන් හා පූර්ණ විසඳුමක් වශයෙන් සහන බදු ගෙවීමකට යටත්ව අදාළ ලිපිගොනු වසා දැමීමට යෝජනා කෙරේ 


  විශේෂ බදු අභියාචනා උසාවියක් ස්ථාපනය කිරීමට යෝජනා කරයි. 

  ඉදිරි වසර 5 තුළ කෘෂිකර්ම, සත්ත්ව හා ධීවර කටයුතුවලින් ලැබෙන ආදායම් බදුවලින් නිදහස් කෙරේ 

  ඉදිරි වසර 5 තුළ තොරතුරු තාක්ෂණ, නේවාසිකව හා විදේශගතව උපනය විදේශ ආදායම් ද ආදායම් බදුවලින් නිදහස් කෙරේ

  පොලිස් සේවය ශක්තිමත් කිරීමට රජයේ විශේෂ අවධානය - අගමැති

  Online ක්‍රමයට කළමනාකරණය කළ හැකි විශේෂ භාණ්ඩ හා සේවා බද්දක් 2021 අයවැයෙන් යෝජනා කෙරේ. බදු අභියාචන උසාවියක් ස්ථාපිත කිරීමටත් පියවර.

  කොවිඩ් ඇතුළු වසංගත රෝග නිරෝධායනයේදී තාවකාලිකව අහිමිවන ජීවනෝපාය අවස්ථාවන්ට රැකවරණය වන පරිදි නව රක්ෂණ ක්‍රමයක් ඇති කිරීමට යෝජනා කරනවා - අගමැති 

  පෞද්ගලික අංශයේ බදු උපදේශකයින් හා විගණනකරුවන්, බදු ගෙවන්නන් නියෝජනය කිරීමේදී හා සහතික නිකුත් කිරීමේදී වැරදි බදු වර්තා සකස් කිරිමට හෝ අනුබල දීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් සේ සලකා එවැනි බදු උපදේශක සේවා අවංලගු කිරීමට හැකි පරිදි නීති සකස් කිරීමට යෝජනා කෙරේ

   සමෘද්ධි බැංකුව විසින් සෑම සමෘද්ධිලාභියෙකු සඳහා ම සමෘද්ධි ජීවිත ඉතිරිකිරීම් ගිණුම් විවෘත කිරීමටත් සමෘද්ධි ජීවන ආධාරය එම ගිණුමට තැන්පත් කිරීමටත් යෝජනාවක්


   2021.12.31ට පෙර කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තුගත කරන දේශීය සමාගම්වලට 50% ක ආදායම් බදු සහනයක්.

    E තක්ෂලාව ඉගනුම් පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරීම හා පළාත් තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන ශක්තිමත් කිරීමට පියවර

   දැනට සමෘද්ධි බැංකුව විසින් රාජ්‍ය බැංකුවල තැන්පත් කර ඇති මුදල්වලින් 90%ක ප්‍රමාණයක් සමෘද්ධිලාභීන්ගේ නේවාසික ආර්ථික හා ව්‍යාපාර දියුණු කිරීම සඳහා 7%ක වාර්ෂික පොළියට ණය සැපයීමේ නව සමෘද්ධි ව්‍යවසාය ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ඇති කිරීමේ යෝජනාවක් 

   ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසිකව සේවය කරන විදේශිකයින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ උපයන විදේශ විනිමය හෝ විදේශවල සිය සැපයීම්, ඉපයිම් හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට බැංකු ණයවලින්  සුපිරි මහල් නිවාස මිලදී ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව සැලසීමේ යෝජනාවක්  

   දේශීය සමාගම් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ලැයිස්තුගත කිරීම දිරි ගැන්වීම සඳහා 2021 - 12 - 31 පෙර ලැයිස්තුගත කරන සමාගම්වලට 50% ආදායම් බදු සහන ලබා දීමටත් ඉන් පසු වසර 3ක් සඳහා අදාළ සමාගම් 14%ක් ලෙස පවත්වා ගැනීමටත් යෝජනා කරයි.

    (ඩිජිටල් ශ්‍රී ලංකාවක්) ගමට සන්නිවේදනය වැඩසටහන මුළු රටටම ආවරණය කෙරෙන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ටෙලිකොම් සංවර්ධන අරමුදල රුපියල් මිලියන 15,000ක ආයෝජනයක් සිදුකරීමට සැලසුම් - අගමැති

    සියලු ග්‍රාම නිලධාරීන් කොට්ඨාස ආවරණය වන පරිදි බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතා ලබාදීම සඳහා දුරකතන සැපයුම්කරුවන්ට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සමග සන්නිවේදන කුළුණු සහ පහසුකම් ලබාදීමට සැලසුම් - අගමැති

    No comments

    Powered by Blogger.