ටීනා ශනෙල්ගේ අළුත් එක - lankaenewsGossip

ටීනා ශනෙල්ගේ අළුත් එක

නව පරපුරේ ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිණී ටීනා ශනෙල්ගේ මෑතකාලීන විලාසිතා එකතුවක් මේ සමග පළවේ.ඇය සමාජ මාධ්‍ය තුළ මෙම ඡායාරූප හුවමාරු කරගෙන ඇත.No comments

Powered by Blogger.