ටික් ටොක් වලට දුවන්න වෙන ලකුණු - lankaenewsGossip

ටික් ටොක් වලට දුවන්න වෙන ලකුණු

 සුප්‍රකට Tik Tok  චීන මෘදුකාංග යෙදවුමේ අමෙරිකානු  මෙහෙයුම් මිලදී ගැනීම සඳහා මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනය ඉදිරිපත් කළ යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වී ඇති බව වාර්තා වනවා.


ට්‍රම්ප් පරිපාලනය විසින් Tik Tok   මෘදුකාංග යෙදවුම විකුණා දැමීම සඳහා චීන බයිට් ඩාන්ස් ආයතනයට දින 90 ක කාලයක් ලබා දුන්නේ එසේ නොවුවහොත් එය තහනම් කරන බව පවසමින්.

Tik Tok  අමෙරිකානු  මෙහෙයුම් මිලදී ගැනීමට පෙරමුණේ සිටි මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනයේ යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වීම නිසා දැන් ඒ සඳහා ඔරකල් ආයතනය උත්සාහයක නිරත වන බව සඳහන්.

No comments

Powered by Blogger.