"ඔබ සදහටම මගේ වේවි" - යුගදිවියට එළඹි සාරංග සහ දිනක්ෂි තැබූ අපූරු facebook සටහන - lankaenewsGossip

"ඔබ සදහටම මගේ වේවි" - යුගදිවියට එළඹි සාරංග සහ දිනක්ෂි තැබූ අපූරු facebook සටහන

 "ඔබ සදහටම මගේ වේවි" - යුගදිවියට එළඹි සාරංග සහ දිනක්ෂි තැබූ අපූරු facebook සටහන

ජනප්‍රිය නිළි දිනක්ෂි ප්‍රියසාද් සහ රංගන ශිල්පී සාරංග දිසාසේකර ඊයෙ යුගදිවියට එළැඹුනා .

මෙම යුවළ අද දිනයේ සිය ෆේස්බුක් පිටුවල එක වගේ අපූරු සටහන් එක් කිරීමට කටයුතු යොදා තිබුණේ මෙහෙමයි.


No comments

Powered by Blogger.