බස්රථ ආනයනය සම්පූර්ණයෙන් නතර කර මෙරටදී එකලස් කරනවා - lankaenewsGossip

බස්රථ ආනයනය සම්පූර්ණයෙන් නතර කර මෙරටදී එකලස් කරනවාඒකල පිහිටා ඇති ලක්දිව ඉන්ජිනේරු ආයතනය නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වූ ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු දිලුම් අමුණුගම මැතිතුමා විසින් එහි සේවක මණ්ඩලය මුණගැසී සුහද කතාබහක නිරත විය.

ඒ මහතා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ ඉදිරියේදී බස්රථ ආනයනය සම්පූර්ණයෙන් නතරකොට චැසි සහ එන්ජින් කොටස් පමණක් ආනයනය කරන බවත් ශ්‍රී ලංගම ධාවනය සඳහා යොදවන සියලු බස් රථ මෙරටදී එකලස් කිරීමට කටයුතු කරන බවත්ය.

එම අවස්ථාව සදහා ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඉංජිනේරු අල්විස් මහතා සහ ලක්දිව ආයතනයේ වැඩබලන සභාපති කුලරත්න මහතා ඇතුළු පිරිස සහභාගී විය.


No comments

Powered by Blogger.