රන්ජන්ට ලෝ කොලේජ් යන්න ලකුණු මදිවෙයි - lankaenewsGossip

රන්ජන්ට ලෝ කොලේජ් යන්න ලකුණු මදිවෙයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක ප්‍රමාදවී 2019 උසස් පෙළ විභාගයට නැවත පෙනී සිටියේ එම විෂයන් තුන සමත්වී ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ නීති පාඨමාලාවට ඇතුළත් වීමේ අරමුණ ඇතිවය.
ඔහු ඒ් වෙනුවෙන් පුද්ගලික ටියුෂන් ගුරුවරු නිවසට ගෙන්වාගෙන උසස් පෙළට සූදානම් වූඅයුරු වීඩියෝ පවා ප්‍රකට විය. ඔහු උසස් පෙළ වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේ දේශපාලන විද්‍යාව, ජනමාධ්‍ය හා ක්‍රිස්තියානි යන විෂයන්ටය. ඔහු ඒම විෂයන් තුනෙන් ක්‍රිස්තියානි විෂය අසමත්ව ඇති අතර අනෙක් විෂයන් දෙකට සාමාන්‍ය සාමාර්ථ ලබා ඇති බව ඊයේ ලද ප්‍රතිඵල අනුව කියැවිණි.
මීට පෙර 19 හැවිරිදි වියේදී රන්ජන් රාමනායක උසස් පෙළට පෙනී සිට ලබාගෙන තිබුනේ එස් එකකි.
මෙවර එස් දෙකක් පමණි.
මෙම ප්‍රතිඵලය ඔහු බලාපොරොත්තුවූවක් නොවීය. ඔහු අපේක්ෂා කළේ විෂයන් තුනම එකවර සමත්වීමටය. ඔහු පසුගිය වසරේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සිංහල හා ඉංග්‍රීසි විෂයන්ටද පෙනී සිටියේ මෙම අරමුණ ඉටු කර ගැනීමටය.
ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයට සිසුන් ඇතුළත් කරගන්නා ඇතුළත්වීමේ විභාගයට පෙනීසිටීමට මූලික සුදුසුකම වනුයේ උසස් පෙළ එකවර විෂයන් තුනම සමත්වන අතරම සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි හා සිංහල සම්මාන සාමාර්ථ ලබාසිටීමය.
මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ නීති උපාධි පාඨමාලාවට ඇතුළත්වීමට අයදුම් කරන්නේ නම්ද උසස් පෙළ විෂයන් තුන සමත්වීම මූලික සුදුසුකමක් ලෙස දක්වා ඇත.
නමුත් රන්ජන්ට එම අවස්ථා දෙකම මෙවර අහිමිවී තිබේ.
කෙසේ වෙතත් මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක පුද්ගලික සරසවි කිහිපයකම විදෙස් සරසවි හා අනුබද්ධ  නීති උපාධි පාඨමාලා පවත්වන අතර ඒවාට ඇතුළත්වීමට රන්ජන්ගේ ම සුදුසුකම ඇතැම් විට ප්‍රමාණවත් විය හැකිය.
 රන්ජන් රාමනායකගෙන් මේ ගැන ඊයේ රාත්‍රී මාධ්‍ය කළ විමසීමේදී ඔහු පවසා ඇත්තේ තමන්ට නීතිය හැදෑරීමට දැන් හැකියාව ඇති බවයි.


No comments

Powered by Blogger.