බාචි සුසාන්ට හදිසි ශල්‍යකර්මයක් - lankaenewsGossip

බාචි සුසාන්ට හදිසි ශල්‍යකර්මයක්

නව පරපුරේ ගායක බාචී සුසන් මහතාගේ හිසේ ඇති වූ ආබාධක් හේතුවෙන් හදිසි ශල්‍ය කර්මයට ලක් කර ඇති බව වාර්තාවේ.
ඔහු තවමත් සුවය ලබමනි පසුවන බවත්
ඔහු සම්බන්ධ කරගෙන මේ දිනවල පවතක්වන්නට සූදානම් වූ සංගීත කටයුතු වලට මේ නිසා සහභාගී වීමට නොහැකිවීම ගැන කණගාටුවන බවත් දන්වා ඇත.
 අපහසුතාවට පත් වූ සංගීත ප්‍රසංග සංවිධායකවරුන්ටත් චිත්‍රපට ගීත නිර්මාණයන්ට සම්බන්ද කර ගැනීමට සිටි අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට සහ සියලුම නිර්මාණයන්ට ඔහුව සහාභාගී කර ගැනීමට සිටි අයට කනගාටුව
ප්‍රකාශ කරන්නෙමූ යයි ඔහු වෙනුවෙන් ඔහුගේ හිතවත් පසිඳු දිල්හාන් මෙම ඡායාරූපය සමග ෆේස් බුක්හි සටහනක් තබා ඇත. 

4 comments:

Powered by Blogger.